АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН /МАЯГТ ТТ-02/ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

MTA_logoТатварын албаны цахим мэдээллийн системийн шинэчлэлтэй холбогдуулан ТЕГ-ын даргын 2013 оны 651 дүгээр тушаалаар Улсын төсвийн орлого, хяналтын газартай харилцагч аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /Маягт ТТ-02/, тодруулга, ТЕГ-ын даргын 2013 оны 669 дүгээр тушаалаар Нийслэл, аймаг, дүүргийн татварын газар, хэлтэстэй харилцагч аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /Маягт ТТ-02/ маягтад тус тус нэмэлт өөрчлөлт орлоо
Батлагдсан маягтын дагуу 2013 оны 3-р улирлаас эхлэн тайланг хүлээн авч татварын тооцоо хийх болсныг нийт аж ахуйн нэгжүүдэд сонордуулъя.

Comments are closed.