ДҮҮРГИЙН СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООД ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙЖ БАЙНА

Коронавируст халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн 6 СӨХ-ууд өдөр бүр гадна болон дотор орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал халдваргүйтгэлийг 7 хоногт 1 удаа, хүүхдийн тоглоомын талбайг 7 хоног 2 удаа хийж, цахилгаан шаттай байрнуудад байнгын гар ариутгагчийг байршуулж, чийгтэй цэвэрлэгээ хийж иргэдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.

Comments are closed.