ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭР ДАЙРАН ӨНГӨРЧ БУЙ УЛСЫН ЧАНАРТАЙ А0501 АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИД ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Comments are closed.