С.ДАВААСҮРЭН: “НЭГ ХААЛГА-НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ” ТАНДАЛТ ИЛРҮҮЛГИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ САЙТАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХЫГ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО.

Comments are closed.