ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

About Багануур дүүрэг ЗДТГ

Comments are closed.