Малын тоо толгойд ногдуулах албан татварын хэмжээг тогтоох тухай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.