ЛАБОРАТОРИ БОЛОВСРОЛ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИК, МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН БАГШ Н.ЦЭНХЭРХЭРЛЭН ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТУРШЛАГАА ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЖ ЧАДЛАА.

Comments are closed.