2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хооронд дүүргийн шуурхай штаб дээр Онцгой комиссын 14, Онцгой байдлын хэлтсээс давхардсан тоогоор 56 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна.

Comments are closed.