БАГАНУУР ТОХИЖИЛТ ОНӨААТҮГ ӨНӨӨДӨР ТӨВ ЗАМ, САЛБАР ЗАМ, УУЛЗВАРУУДАД 5 ТН ДАВСЫГ ЗОРИУЛАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ЦАЦСАН БАЙНА.

Comments are closed.