“Нэг хот-Нэг стандарт” болзолт уралдааны хүрээнд төрийн байгууллагууд хаягаа шинэчиллээНийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/897 дугаар захирамжаар төрийн байгууллагуудын гадна хаягийн загварыг шинэчлэн баталсан бөгөөд тус дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлж буй төрийн 40 байгууллага хаягаа стандартын дагуу хийж дуусгасан.

Comments are closed.