А/132 “Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

“Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан

сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх

ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020 оны 04 сарын 08                                                           А/132                                           Улаанбаатар хот

 

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.“Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээ авах төслийг Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Багануур орон нутгийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн дарга                       П.Баттүшиг

Засаг даргын тамгын газрын дарга

Нарийн бичгийн дарга                      Г.Гэрэлмаа

Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Гишүүд                                               Б.Балжинням

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичиг бөгөөд Ажлын албаны дарга

Д.Цэрэннадмид

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний             хэлтсийн дарга

Т.Ганзориг

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга

Л.Эрдэнэтуяа

1 дүгээр хорооны Засаг дарга

Ж.Мөнхцэцэг

2 дугаар хорооны Засаг дарга

Б.Бямбацэцэг

3 дугаар хорооны Засаг дарга

Ж.Мөнхцэцэг

4 дүгээр хорооны Засаг дарга

Б.Мөнх-Учрал

5 дугаар хорооны Засаг дарга

Д.Ариунцэнгэл

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Багануур орон нутгийн хөтөлбөрийн менежер

 

2.Төсөлд хамрагдах зорилтод бүлгийн өрхүүдийг сонгох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж, холбогдох өрхийн судалгааг гарган хүмүүнлэгийн буцалтгүй тусламж олгох ажлыг зохион байгуулахыг ажлын хэсэг /П.Баттүшиг/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                               Ц.САНДАГ-ОЧИР

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.