А-129 Засаг даргын шагналаар шагнуулах тухай

Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

2020 оны 04 сарын 02                                                         А/129                                                    Багануур дүүрэг

 

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дугаар тушаал, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 24 дүгээр тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.Эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй ажилласан иргэдийг Засаг даргын шагналаар шагнасугай.

 

2.Шагнагдах иргэдийн нэрсийг хавсралтаар баталж, шаардагдах 110.000 /Нэг зуун арван мянга/ төгрөгийг холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын тамгын газар /П.Баттүшиг/-т зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                               Ц.САНДАГ-ОЧИР

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.