Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Багануур Орон Нутгийн Хөтөлбөр дүүргийн 150 өрхөд тусламж үзүүлнэ.

Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Багануур Орон Нутгийн Хөтөлбөр аливаа гамшиг, эрсдэлийн үед яаралтай тусламж үзүүлэх үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн 150 өрхөд 1 сарын хүнсний хэрэгцээний багц, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн материалын тусламж үзүүлэхээр боллоо.

Өнгөрсөн 2 сард мөн энэ төрлийн тусламжийг 5 хорооны 150 өрхөд үзүүлсэн ба хороодоос зорилтот бүлгийн өрхийг судалгааг үндэслэн дээрх ажил дахин хийгдэх юм.

Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Багануур Орон Нутгийн Хөтөлбөрт төр захиргааны байгууллагын зүгээс талархал илэрхийлье.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.