ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ УРЬЖ БАЙНА.

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд хүний нөөцийг чадваржуулах зорилгоор хэрэгждэг Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг Австралийн их сургуулиудад магистрын зэрэг олгох тэтгэлэгт сургалтад хамруулдаг. Тэтгэлгийн болзол, шалгуурыг хангасан иргэд өргөдөл гаргах боломжтой бөгөөд цахим өргөдөл гаргах хугацаа 2020 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс 4-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх тул та бүхэн www.australiaawardsmongolia.org цахим хуудсаар хандах болон 318852 дугаар утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.