Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг 15 байршлын 22 нэгж талбарт зохион байгуулна.

Багануур дүүргийн  Газар зохион байгуулалтын албанаас “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа”-г зохион байгуулах гэж байна. Дуудлага худалдаа  дүүргийн ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын зааланд  2020 оны 02 дугаар сарын 19 өдрийн 14.00 цагт  нээлттэй явагдана.

Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 01 сарын 14-ны өдрийн А/05 тоот захирамжаар 2020 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөгөөр батлагдсан 15 байршлын 22 нэгж талбарт зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг land.ub.gov.mn, Багануур дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны фэйсбүүк хуудас, bnd.ub.gov.mn болон 70212450, 70212255 утаснаас лавлануу. Дуудлага худалдаа данс 100200051049 /Төрийн сан /

About Газрын алба

Багануур дүүргийн газрын харилцааг иргэдэд нээлттэй, ил тод байлгах

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.