Журмын төслийн 2-р ээлжийн хэлэлцүүлэг

Татварын шинэ хуульд нийцүүлэн гаргах журмын төслийг олон нийтэд хэлэлцүүлэх Хоёрдугаар ээлжийн хэлэлцүүлэг
2019.11.20 өдөр ЗДТГазрын 219 тоот хурлын танхимд 14 цагаас зохион байгуулагдана. Эрхэм татвар төлөгч таны санал үнэтэй хувь нэмэр оруулна. Татвар төлөгч та бүхэн идэвхитэй хамрагдана уу.

Хөтөлбөр:
I. Татварын ногдуулалт, тайлагнал
II. Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
III. Татварын хураалт, өр барагдуулалт,буцаан олголт
IV.Татварын хяналт шалгалт, Маргаан таслах зөвлөл

About Татварын хэлтэс Татвар

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.