Журмын төслийн хэлэлцүүлэг-2019

МУ-ын Их хурлаас Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийг шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан журмын төслүүдийг шинэчлэн боловсруулж нэг сарын хугацаанд иргэд, Аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагуудыг хамарсан журмын төслийн хэлэлцүүлгийг улс орон даяар зохион байгуулж байна. БНД-ийн Татварын хэлтэс тухайн хэлэлцүүлгийг 2 үе шаттай зохион байгуулж байгаа бөгөөд эхний ээлжийн хэлэлцүүлэг: I. Татвар төлөгчийн бүртгэл

II.Татварын ногдуулалт, тайлагнал

III. Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

IV. Татварын хураалт, буцаан олголт Сэдвээр 2019.11.15-ны өдөр зохион байгууллаа.

2-р ээлжийн хэлэлцүүлэг нь 2019.11.20-ны өдөр 14 цагаас ЗДТГ-ын 219 тоот хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

About Татварын хэлтэс Татвар

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.