А/82 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай