А/81 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай