А/49 Засаг даргын нэрэмжит “Ирээдүйн магистрант” илтгэлийн уралдаанд хөрөнгө гаргах тухай