А/28 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай