А/26 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай