А/22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай