БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

Багануур хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 2/172 дугаар албан бичгийн хүрээнд Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 07 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгууллаа. Дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААНБ-ууд өөрийн эзэмшлийн газрын эргэн тойрон 50м цэвэрлэхээс гадна батлагдсан хуваарийн дагуу 72 байршилд 84 байгууллага цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэхээс 27 байгууллагын 833 ажилтан албан хаагчид оролцож 23 тн хог хаягдлыг цуглуулж төвлөрсөн хогийн цэгт буулгасан байна.

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ОРОЛЦСОН БАЙГУУЛЛАГУУД
– 5-р хороо-35 ААНБ-ын 118 ажилтан албан хаагчид,
хорооны 7 хэсгийн 126 иргэн оролцсон
– Худалдан авах ажиллагааны алба
– Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв
– Дотоод аудитын алба
– Статистикийн хэлтэс
– Онцгой байдлын хэлтэс
– Татварын хэлтэс
– Улсын бүртгэлийн хэлтэс
– Багануур сувилал ХХК
– Эрүүл мэндийн төв
– БЗӨБЦТС ТӨХК
– БЗӨБЦТС ТӨХК-ий Багануур салбар
– Багануур тохижилт ОНӨТААТҮГ
– Багануур-Ус ОНӨААТҮГ
– Мон Маг ХХК
– Боловсрол цогцолбор сургууль
– Албан бус, насан туршийн боловсролын төв
– Соёлын ордон
– Усан спорт, боулингийн төв
– 132 дугаар цэцэрлэг
– 193 дугаар цэцэрлэг
– Тээвэр зохицуулалтын алба
– Юнайтэд БРА хоршоо
– Шинэ элч СӨХ
– Сод хөгжил СӨХ
– Содон суварга ХХК
– Нийслэлийн зооноз өвчин судлалын төв

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.