НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “БҮХ НИЙТЭЭР ИОГА ХИЙЦГЭЭЕ” ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019.06.05-ны өдрийн 03 тоот тогтоол , Засаг Даргын 2019.06.18-ний өдрийн А /217 дугаар захирамжаар “Сүрьеэгүй дүүрэг “ дэд хөтөлбөр батлагдсаны дагуу “БҮХ НИЙТЭЭР ИОГА ХИЙЦГЭЭЕ” сэдэвт өдөрлөгийг 2019.06.28 өдөр Уурхайчин спорт цогцолборт зохион байгууллаа.
“БҮХ НИЙТЭЭР ИОГА ХИЙЦГЭЭЕ” үйл ажиллагаанд нийт 12байгууллагын 119 иргэд, ажилтан, албан хаагчид оролцсон ба дараах эрүүл мэндийн тусламжийг үзүүллээ.
Үүнд.
• Артерийн дарат хэмжих- 96
• Биеийн жингий индекс тодорхойлох – 74
• Цусанд сахар тестээр – 25 иргэнд тодорхойлж эрүүл мэндийн зөвөлгөөг өгч ажиллалаа.

Mg иогийн багш нар ирж иогийн талаар мэдээлэл хийж, Нарны мөргөл хөдөлгөөнийг зааж иогийн хичээлийг амжилттай зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.