ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛУУДААС

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 1,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГТЭЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР “ЖИНЧИН ГРАНД” ХХК ШАЛГАРЧ АЖЛАА ЭХЛҮҮЛСЭН.

АЖЛЫН ЯВЦ 20 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

 

ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 20,0 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГТЭЙ БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ХОРООНЫ “В” ЗААЛНЫ ДЭЭВЭР, “А” ЗААЛНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

АЖЛЫН ЯВЦ 60 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

 

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 5-Р ХОРООНЫ НАРАН ХЭСЭГТ 49,9 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГТЭЙ ЗӨӨВРИЙН УСАН САНГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

АЖЛЫН ЯВЦ-20 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

 

ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР УСАН СПОРТ БОУЛИНГИЙН ТӨВД 10 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГТЭЙ ГАДНА ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ 70 ХУВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР НААДМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ӨНӨӨДРИЙН БАЙДЛААР 45 ХУВЬТАЙ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.