Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2019.06.25

 

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

1

Улсын баяр наадмын бэлтгэл ажлыг хангах, салбар хороод хуралдах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

ЗДО Т.Отгонболд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

2

Байгууллагууд ажилтнуудын хагас жилийн ажлыг дүгнэж урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл  олгох ТЗУХ
 

3

Тулга конштракшны газрын зөвшөөрлийг хүчингүй болгож 84-86 байрны дээвэр засвар болон гадна тохижилтын ажилд анхаарах, эргэн тойронд байгаа барилгын хогийг цэвэрлэх ЗАА
 

4

86-р байрны подвальд амьдарч байгаа иргэн Д.Энхбатыг асрамжийн газарт хүргэх ажлыг зохион байгуулах  

НХХ

 

 

 

5

Баялаг хорооллын дутуу баригдсан гражийг гүйцээхэд анхаарч ажиллах ЗАА

МХХ

 

6

Дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүд тойргийнхоо иргэдтэй уулзалт хийж байгаатай холбоотой хороод сайтар бэлдэх ТЗУХ
 

8

3-р хорооны иргэн Чинбаттай уулзаж, асуудлыг нь  шийдэх талаар анхаарах ТЗУХ
 

9

Багануур хөшөө өндөрлөгөөс дүүрэг  хүртэлх замын  2 талаар мод тарих нүхийг  ухаж бэлтгэх ЗАА
 

 

10

ЦТП-3,8-ын судалгааг нарийвчлан гаргаж, үүний ашиг шимийг хэн хүртэх талаах мэдээлэл бэлдэж ирүүлэх ДБҮҮХ

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР