250 АЙЛЫН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ 75 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

 

Дүүргийн 4-р хорооны “Тогос-Уул” хэсэгт 2018 онд шинээр гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 250 өрхөд газар олголт хийгдсэн.

Уг 250 айлын гадна цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэхээр улсын төсөвт 441.0 сая төгрөгийг суулгаж, Эрчим хүчний яаманд тендер зарлагдан гүйцэтгэгчээр “Чинбат” ХХК шалгарч ажлаа гүйцэтгэж байна.

Leave a Reply