НАРАН ХЭСГИЙН ИРГЭД НААДМЫН ӨМНӨ ШИНЭ УНДНЫ УСНЫ ХУДГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЖ ЭХЭЛНЭ.

 

Дүүргийн 5-р хорооны НАРИЙН болон НАРАН хэсгийн иргэдээс ирүүлсэн саналын дагуу орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ухаалаг шийдэлтэй зөөврийн усан сангийн барилгын ажил 06 сарын 15-ны өдрөөс эхэллээ.

Одоогийн байдлаар барилгын шугам, суурийн ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 10%-тай байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.