БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ ХУУЛЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

 

Багануур дүүрэгт хууль сахиулах, хэрэгжүүлэгч байгууллагууд хамтран үйл ажиллагаагаа иргэдэд сурталчлах, санал хүсэлтийг сонсох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа юм.

Цагдаагийн хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны харьяа 427-р хаалттай хорих анги, Хилийн цэргийн 0252-р анги, Улсын бүртгэлийн хэлтэс хамтран оролцож байна.

Өдөрлөгийн үеэр иргэдэд шууд үзүүлэх боломжтой үйлчилгээг үзүүлэн, иргэдийн санал хүсэлтийг авч, оновчтой санал хүсэлтийг үйл ажиллагаандаа тусгах ажлыг хийнэ.

Өдөрлөг 15 цаг хүртэл үргэлжилнэ.