Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.05.06

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

 

 

1

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

МХХ

ОБХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

2

2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах. ДБҮҮХ
 

3

Байгууллагууд 2020 онд дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх  ажилд  саналаа  ирүүлэх         СТСХ,

ДБҮҮХ

   4 2016 оноос хойш Улс, нийслэлийн төсөв болон нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудыг салбар, төрөл чиглэлээр нийслэлийн өмчид бүртгэж авсан тухай нэгдсэн мэдээллийг бэлтгэж танилцуулах СТСХ,

ЗАА

 

5

Дүүргийн хэмжээнд байгаа олон нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжуудын бүртгэл, тооллого, кадастрын мэдээллийг нэгтгэн гаргаж танилцуулах.  

Газар  зохион байгуулалтын  алба

6 Нийтийн тээврийн автобусны буудлуудын зогсоолуудыг хууль бусаар эзэлж, такси үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлж, хяналт тавьж ажиллах.  

Замын Цагдаагийн тасаг, ТЗАлба

 

7 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа эхлэх бэлтгэлийг хангуулах, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалгаж, хүүхдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангуулах ХГБЗХХэлтэс

МХХ

8 “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэд нийт байгууллагууд идэвхитэй оролцох НХХ,

БТСХ

9 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны  тооллого эхлэхтэй холбогдуулан  бэлтгэл ажлыг  сайтар хангаж, зохион байгуулалтад анхаарч ажиллах Статистикийн хэлтэс
10 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах 6 настай хүүхдийн  бүртгэлийг холбогдох журмын дагуу сайтар зохион байгуулах НХХ,

Боловсролын хэлтэс

11 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу зөвшөөрөлгүй барьсан  хашааг буулгах ДБҮҮХ,

Газар  зохион байгуулалтын  алба

12 Багануур өндөрлөг хөшөөний дэргэдэх овоог замын нөгөө талд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ЗАА
13 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг шинэлэг байдлаар тэмдэглэх,  төлөвлөгөө гарган батлуулах НХХ
14 Эрдмийн баярын үйл ажиллагааг сайтар зохион байгуулах НХХ

Боловсролын хэлтэс

15 Тохижилтын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ЗАА

ДБҮҮХ

16 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд  Улаанбаатар хотын захирагч дүүрэгт ажиллахтай холбоотой хөтөлбөр гаргаж, зохион байгуулалтад анхаарах ТЗУХ

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР