ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ЭМТ, ӨЭМТ-ийн цахим үйлчилгээ, иргэд хүлээн авах үйлчилгээнд хийсэн тандалт судалгааны дүнг удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэцүүлж, дүүргийн ИТХ-ын дарга, нарийн бичгийн дарга, Нийгмийн бодлогын хорооны гишүүд, ЭМТ-ийн удирдлагын баг, ӨЭМТ-ийн удирдлага нарыг оролцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний /дугаар олголт/ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилоор ЭМТ болон ӨЭМТ-дэд дугаар олгодог машин, шинжилгээний бар код уншдаг машин 8-ыг авах хөрөнгийн асуудлыг Төр захиргааны байгууллагын зүгээс шийдвэрлэхээр боллоо.

Мөн ЭМТ-ийн эмч, мэргэжилтнүүдийн харилцаа хандлагад анхаарах, НЭМТ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулж, аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхийг үүрэг болголоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.