Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.05.06

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

 

1

Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд анхаарах, барилгын ажил эхэлж байгаа газруудад очиж ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

ОБХ, МХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2018-2019 оны хичээлийн жил дуусч байгаа тул элсэлтийн ерөнхий шалгалт болон эрдмийн баяртай холбогдуулан аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах, УЗХ-аар авах арга хэмжээний талаар хэлэлцүүлэх  

 

НХХ, Боловсролын хэлтэс

 

3

Олон улсын хүүхдийн эрхийг  хамгаалах өдрийн хөтөлбөр,  төлөвлөгөөг гаргаж батлуулах  

НХХ

 

 

4

Тохижилтын  ажлыг эрчимжүүлэх, усан оргилууруудыг ажиллуулж эхлүүлэх ДБҮҮХ,

Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ

 

5

“Шинэ илч”, “Маргад өргөө” СӨХ-ын үйл ажиллагаанд санхүүгийн шалгалт хийсэнтэй холбогдуулан тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах  

ЗАА, СТСХ

 

 

6

Иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу үүрэн холбооны операторуудын антенныг  орон сууцны дээврээс буулгахаар болсон тул байрлуулах газрыг судлах  

Газар зохион байгуулалтын алба

 

7

Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааны  талаарх асуудлыг ДИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэх МХХ

ДБҮҮХ

 

8

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явцыг эрчимжүүлэх, хяналт тавих ЗДО ДБҮҮХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.