ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН 1 ДЭХ ӨДӨР

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮД“-ийг “ТАТВАР-ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭС” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд эхний өдөр НЕБ-ын Боловсрол цогцолбор, НЕБ-ын Оюуны эрин, НЕБ-ын Гүн галуутай, ЕБ-ын Сод дунд сургуулийн 403 сурагчдад “ТАТВАР БИДНИЙ АМЬДРАЛД” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

About Татварын хэлтэс Татвар

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.