4-р хороо шинээр хаяг байршууллаа.

Нийслэл, дүүргийн тэргүүний 4-р хороо 5385 хүн амтай , 6 хэсгийн 1449 өрхтэй юм. Тус хороо “Манай хороо-миний гудамж” аяны хүрээнд 5 байршилд хэсгүүдийн хаягуудыг шинээр байршуулж эхэллээ. Тус хаягын нэг бүрийн үнэ 76500 төгрөг юм байна.

2018 онд тус хорооноос дүүргийн ИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгч О.Мөнхсайханы дэмжлэгээр хаяггүй болсон, мөн хаягны тоо нь бүдгэрсэн 43 гудамжны хаяг, 316 өрхийн хашааны хаягийг шинэчилжээ.

Мөн Тогос уул хэсгийн 100 өрхийн хашааг фосфортдог хаягаар шинэчлсэн байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.