Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.04.23

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

1

Хуурайшилт их, хүчтэй салхитай  байгаа энэ үед дүүргийн хэмжээний СӨХ-д өөрсдийн харьяа байрнуудын дээврийг шалгах, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

ЗАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

2

Ой, хээрийн түймэр гарах эрсдэл их байгаатай  холбогдуулан урьдчилан сэргийх хяналт шалгалт хийх  

ОБХ

 

 

 

3

Нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийн үеэр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр зогсоосон тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/337 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах.  

 

ДБҮҮХ

ЦХ

МХХ

 

 

 

 

4

Дүүрэгт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг 05 дугаар сарын 01-ний дотор дуусгаж, 05 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэх.  

 

ЗДО,

ХААА

 

 

 

5

Орчны эрүүл аюулгүй, тав тухтай байдлыг хангуулах, өнгө үзэмжтэй байлгах зорилгоор гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 03 дугаартай  албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах.  

 

ЗАА

6 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж,  газар ашиглалтыг сайжруулах, явган хүний зам талбайн хүрэлцээг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах Газар зохион байгуулалтын алба,

ЗАА

7 Дүүргийн хэмжээнд мал, амьтны гоц халдварт шүлхий болон гахайн мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах,  эрүүл ахуйн аюулгүй байдалд хяналт тавих  

МХХ,

ДБҮҮХ

8 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч дүүргүүдийн Засаг дарга, хороодын Засаг дарга, иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах.  

 

ТЗУХ

9 Дүүргийн 40 жилийн ойг тэмдэглэх салбар хороод хурлаа яаралтай  хийх,  төлөвлөгөөг нэгтгэж,  ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх  

ЗДОрлогч

10 Дэд бүтцийн байгууллагуудын 2018-2019 оны өвөлжилтийн дүн  мэдээг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах ДБҮҮХ
11 Төсөвт байгууллагуудын 2018 оны аудитын дүн гарсантай холбогдуулан холбогдох албан тушаалтнуудад мэдээлэл хийх, чиглэл өгөх ажлыг зохион байгуулах Дотоод аудитын алба,  СТСХ

 

12 ЭМТөв, ӨЭМТөвийн үйлчилгээний байдалд  судалгаа хийж, дүнг УЗХ-д танилцуулах НХХ
13 05 сарын 03-ны өдөр цэрэг татлага явагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах Цэргийн штаб
14 Эрүүл мэндийн төвийн зүүн урд талын гэрлэн дохионы хэвийн ажиллагааг хэрхэн хангах талаар судлах  

ЦХ

 

15 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн орох хүүхдүүдийн бүртгэлийг  хийх, уралдаан, олимпиад зохион байгуулахгүй байх талаар гарсан шийдвэрийг танилцуулах  

Боловсролын хэлтэс

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.