ТӨВ ЗАМ ДАГУУХ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН СИП КАБЕЛИЙГ ШИНЭЧИЛНЭ.

 

Дүүргийн 4-р хорооны уулзвараас “Тогос уул” хэсгийн уулзвар хүртэл 1550м, “Соронз” хүнсний дэлгүүрийн уулзвараас “Хуцаа” хэсгийн төгсгөл хүртэл 1450м нийт 3000м кабелийг солих ажил хийгдэнэ.

Төв замын гэрэлтүүлгийн СИП кабель нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр “Эрчим нүүрэнтэй” ХХК шалгаран гэрээний дагуу 04 сарын 01-ний өдөр “Багануур тохижилт” ОНӨААТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн ба тус ажлыг 05 сарын 01-ний өдрөөс эхлүүлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.