Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.04.09

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

 

1

Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд 7 хоног бүр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, хийх ажлын төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

ТЗУХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

2

Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангуулахтай холбогдуулан 04 дүгээр сарын 08-аас 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, энэ хугацаанд олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, сургалтын үйл ажиллагаанд байгууллагууд идэвх санаачилгатай оролцох.  

 

 

ОБХ

 

 

3

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт баригдахаар төлөвлөгдсөн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын ажилтай газар дээр нь очиж  танилцаж, гүйцэтгэгч компанийн удирдлагуудтай уулзаж, ажил явуулах ямар гарц байгааг тодорхойлох  

ЗДО

ДБҮҮХ

 

 

 

 

 

4

Газрын тухай хуулийн 40.1.6-дахь /хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй/ заалтын дагуу үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа газруудын судалгааг танилцуулах, эхний ээлжинд эзэнгүй байгаа хашааны орчны тохижилт, ногоон байгууламж, зүлэгжилт хийлгэх шаардлага хүргүүлэх, шаардлагыг хугацаанд нь  биелүүлэхгүй бол газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох ажлыг зохион байгуулах, Газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх  

 

 

 

 

Газрын алба

 

5

Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймэр болон объектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллах.  

 

ОБХ

 

 

 

6

Дүүргийн хэмжээнд тохижилт, үйлчилгээний аянг  зохион байгуулах, орон сууцны болон гэр, хорооллын гудамж, талбайн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих, нутаг дэвсгэрийн гудамж талбайн аюулгүй байдлыг хангаж, газар дээр нь ажиллах  

 

ЗАА

 

 

7

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд усалгаа чийгшүүлэлтийг тогтмол хийх, үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ууд орчны хариуцсан талбайгаа моджуулах, зүлэгжүүлэх ажлыг  зохион байгуулах. ЗАА

Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ

 

8

2019 онд нийслэлд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээний засвар, шинэчлэлийн ажлыг авто замын ажлуудтай сайтар уялдуулах,  мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч нэгдсэн график төлөвлөгөө гаргах, засвар, шинэчлэлийн ажилтай холбоотойгоор замын хөдөлгөөн болон хэрэглэгчдийн цахилгаан, ус түгээлтийг хаах, нээх хугацааг иргэдэд байнга урьдчилан мэдэгдэх, мэдээллийг хэвлэл, олон нийтийн хэрэгслэлээр тогтмол өгч  ажиллах  

 

ДБҮҮХ

 

9

“Харшлын эсрэг хамтдаа” уриан дор “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяныг сайтар зохион байгуулах ЗАА
 

 

10

Архи согтууруулах ундаа, түүгээр үйлчилдэг газруудад аттестатчилал хийгдэж байгаатай холбогдуулан зөрчил ихээр гаргадаг  газруудын тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг   Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэх  

 

ЦХ, МХХ

ДБҮҮХ

 

 

11

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний тухай”, “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж том оврын тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалтыг тогтмол хийх    

 

ЦХ,

ДБҮҮХ

 

 

 

12

МУ-ын Ерөнхий сайд дүүрэгт ажиллахтай холбоотой бэлтгэл ажлыг сайтар хангах, аюулгүй байдалд анхаарах, хүчний байгууллагууд хүндэтгэлийн жагсаал зохион байгуулах    

Цэргийн штаб,

ТЗУХ

 

 

 

13

Дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчид амралтын өдрүүдэд иргэдтэй тогтмол уулзалт хийж байгаа тул төр захиргааны байгууллагууд хамтарч ажиллаж, иргэдийг мэдээ,  мэдээллээр хангах    

 

ТЗУХ

 

14

Нацагдоржийн  талбай тойрсон байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллах    

НХХ

 

15 Шувуун саарал цогцолборын хөшөө, хашааг төв рүү татах ажлыг “Үүдэн чулуу” компанитай хамтарч зохион байгуулах    

ЗДО,

ЗДТГ

 

16

2020 онд дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар  хийгдэх ажлын саналыг иргэдээс авахтай холбогдуулан байгууллагын удирдлагууд хорооныхоо ИНХ-д оролцож саналаа өгөх    

СТСХ,

ДБҮҮХ,

Удирдлагууд

 

17

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох явдал буурахгүй байгаатай холбогдуулан архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ үзүүлдэг ААНБ-уудын удирдлагуудтай уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах    

ЦХ,

ДБҮҮХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.