А/17 Цаг агаарын мэдээ иргэдэд хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай