А/09 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай