Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.03.05

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

1

2 жил тутамд зохион байгуулагддаг Засаг даргын нэрэмжит “Спортын VII их наадам”-ыг зохион байгуулахтай холбогдуулан  байгууллагууд саналаа ирүүлэх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

хоног

 

 

 

НХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

2

2020 онд тохиох дүүргийн 40 жилийн ойн   хүрээнд хийх ажлуудын саналыг  байгууллагуудаас авч нэгтгэх  

ТЗУХ

 

3

Хаврын тохижилтын ажил эхэлж байгаатай  холбогдуулан  байгууллагууд хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар саналаа ирүүлэх  

ЗАА

   4 Дүүргийн хэмжээнд байгаа  далан, суваг, шуудуйг цэвэрлэх ажилд анхаарах  

ЗАА

 

5

Хуурайшилт их байгаатай холбогдуулан ой, хээрийн түймрээс урьдчилан  сэргийлэх тал дээр анхаарч ажиллах, сэрэмжлүүлэг тараах  

ОБХ

6 “Хог ангилан ялгах төв”-ийн санхүүгийн тооцоо, судалгааг  гаргаж дараагийн  шуурхай хуралдаанд  танилцуулах “Багануур тохижилт ” ОНӨААТҮГ,

ЗАА

7 МУ-ын Ерөнхий сайд дүүрэгт ажиллах болсонтой холбоотой байгууллагууд бэлтгэл ажлаа хангах  

ТЗУХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply