СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт ЗДТГ, НҮИГ хамтран Налайх, Багануур Багахангай дүүргийн жижиг, дунд үйлпвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн болон эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл, зөвлөгөө олгож үндсэн бизнесийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой сургалтыг зохион байгуулж байна.

Сургалтад сууснаар Төсөл, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах тухай, зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагаа, Батлан даалтад хэрхэн хамрагдах вэ зэргийн мэдэж авахыг зэрэгцээ төслийг хэрхэн үндсэн зорилгын хүрээнд оновчтой зөв бичих аргыг үнэ төлбөргүй суралцах юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.