БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛАХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

 

Өнөөдөр эхний очсон байгууллага “Багануур-Ус” ОНӨААТҮГ байлаа. Хуралд тус байгууллагын 62 ажилчид оролцсон. Тайланг танилцуулсны дараагаар дараах санал гарлаа.

-Усны нөөцийн судалгааг Байгаль орчны яамтай хамтарч улсын төсвийн хөрөнгөөр хийлгэх 
-Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэх
-Хэрлэнгийн цэвэр усны хамгаалалтын хашааг сэргээн засах ажлын хөрөнгийг шийдвэрлэх
-Орон сууцны хорооллын шугам сүлжээг солих
-Ирэх жилээс бохир ус сорох машин, кран бүхий ачааны машинтай болох
-Зөөврийн ус хангамжийн алдагдлыг шийдвэрлэх зэрэг санал хэллээ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.