А/01 Хэсгийн ахлагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай