Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.01.22

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

 

 

1

Сар шинийн баярын өдрийг угтаж ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

НХХ

Ахмадын хороо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

2

Дүүргийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах  

ЦХ

 

3

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах. Замын Цагдаагийн тасаг
   4 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх.  

ОБХ

 

5

Хүнсний зах болон худалдааны төвүүдэд хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хяналт тавьж ажиллах, хугацаа дууссан, муудсан бүтээгдэхүүний талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх ДБҮҮХ

МХХ

6 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Тээвэр зохицуулалтын алба
7 Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. . Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.  

 

Мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд

8 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, хог хаягдлуудыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавьж ажиллах. ЗАА,

Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ

9 Баярын өдрүүдэд бага насны хүүхдийн эрүүл мэндэд онцгой анхаарч, ханиад томуу болон агаар дуслын замаар халдварладаг өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ шуурхай зохион байгуулж ажиллах.  

Эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТөв

10 2019 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах Гүйцэтгэл, төлөвлөгөөний гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах.

 

ТЗУХ
11 Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 01 дүгээр  сарын 31-ний дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгч дуусгах.  

ТЗУХ

12 Багануур ХК-иас Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай хүчил төрөгчийн баллоныг худалдан авах боломжтой эсэхийг судлах, Санамж бичигт тусгах  

ЗДО

СТСХ

13 Өнгөрсөн онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил болон энэ онд хийхээр төлөвлөж байгаа ажлуудын талаар танилцуулах ажлыг  1 сард багтаах  

ТЗУХ

 

14

Энэ оны 1-р улиралд багтааж хөрөнгө оруулалтын ажлын тендер зарлах бэлтгэл ажлыг хангах ЗДО, ХАААлба

СТСХ

15 Цагаан сарын үеэр нийтийн тээврийн цагийн хуваарь, маршрутад анхаарч ажиллах ТЗА

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР