1-р хорооноос сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил 01 сарын 21-ний өдөр дүүрэгт ажиллаж иргэдэд мэдээлэл хийхийн зэрэгцээ 1-р хорооны 500 ахмадад гарын бэлэг гардууллаа.