Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.01.08

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

Хариуцах байгууллага Хяналт тавих байгууллага
 

 

1

Хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

СТСХ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

2

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай” А/1107 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн  хэмжээнд цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэлийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-21-ний өдрүүдэд чанартай зохион байгуулах      Хороод

Цэргийн штаб

 

3

НЗДТГ-ын шалгалт ирэх 7 хоногт ирэх тул  сайтар бэлдэх, бичиг цаасаа цэгцлэх  

ТЗУХ

 

 

4

Үр дүнгийн гэрээ, Хамтран ажиллах Санамж бичгийн биелэлтийг 01 дүгээр сарын 10-ны дотор, 2019 оны гэрээ  байгуулах ажлыг 01 сарын 15-ны дотор тус тус зохион байгуулах        ТЗУХ

 

 

5

Энэ оны эхний улиралд багтаан байгууллагууд хороодтой хамтран өнгөрсөн  онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг иргэдэд танилцуулах    Холбогдох байгууллагууд
6 Ажлын хэсэг байгуулж, дүүргийн 9 цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мах, ногоо, сүү нийлүүлдэг ААН-ийг судлах, эцэг эхийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулах       ДБҮҮХ

НХХ

СТСХ

7 Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн батлуулах        ТЗУХ
8 Хороодууд 2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангаа  иргэдэд  танилцуулах ажлыг зохион байгуулах      Хороод
9 02-р сарын 13-ны өдөр “Малчдын зөвлөгөөн” зохион байгуулах тул бэлтгэл ажлыг сайтар хангах      ДБҮҮХ

Хороод

10 2019 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг  мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хийх          ЗДО

ДБҮҮХ

11 Сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан  худалдаа үйлчилгээнд хяналт шалгалт хийх            ЦХ

МХХ

ДБҮҮХ

12 Зорилтот бүлгийн иргэдийг хөнгөлөлттэй үнийн нүүрсээр хангах ажлыг зохион байгуулах            ЗАА

ДБҮҮХ

НХХ

13 Бүх байгууллагууд аудитын шалгалтад бэлдэх, санхүүгийн баримт материалаа цэгцлэх, мөн тендер сонгон шалгаруулалттай холбоотой  бичиг баримтаа цэгцлэх      Дотоод аудитын алба,     ААНБ-ууд,          ХАААлба
14 Эмийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, эм эмийн бэлдмэлүүдийн баталгаанд хяналт шалгалт хийх          МХХ
15 Томуу, Томуу төст өвчнөөс урдчилан сэргийлэх, эрчимжүүлэх, вакцинд хамрагдсан  хүүхдийн судалгааг гаргах,  цэцэрлэгийн хүүхдийн ирцэнд  хяналт тавих          НХХ

ЭМТ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply