УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 202 дугаар тогтоол,  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 183, 2014 оны 221 дүгээр тогтоолын дагуу 7  иргэн  улсын болон нийслэлийн сайн малчинд өрсөлдөхөөр материал ирүүлснийг  01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн  УЗХ-аар хэлэлцэж, улсын аварга малчинд 1, Нийслэлийн сайн малчинд 3 иргэний  материалыг ДИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр  уламжиллаа.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.