2 дугаар сарын 08-ны өдөр бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийгдэнэ

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээг дүүрэгт 12 дугаар сарын 08-ны өдөр буюу БЯМБА гаригт зохион байгуулна.

Цэвэрлэгээнд аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрийн эзэмшлийн газраас гадна дүүргээс хувиарилсан газрын цэвэрлэгээг хийж тайланг 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15 цагаас өмнө Захирагчийн ажлын албаны цахим хаягаар ирүүлэхийг анхааруулж байна.

Leave a Reply