Соёлын ордны засварын ажил эхэллээ.

Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар Соёлын ордны үзвэрийн “А” танхимын засвар, гэрэлтүүлэг, техник хэрэгсэл авах ажлын гүйцэтгэгчээр “Саннилайф” ХХК шалгаран гүйцэтгэж байна.

Ажлын гүйцэтгэл 15%-тай байна.